Enkeldistorsie – verstuikte enkel

De linkerenkel is aangedaan. De rechtenkel is gezond.
De linkerenkel is aangedaan, de rechterenkel is gezond.. Met een enkeldistorsie of verstuikte enkel kun je niet sporten. Opmerking: OdraciRRicardo, Public domain, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprained_ankle_30min.jpg

Enkeldistorsie – verstuikte enkel

Van alle sportblessures is 15% een enkelblessure. Daarmee staat de enkelblessure na de knie op de tweede plaats. Distorsie omvat 59% van de gevallen. 20% van de gevallen is een kneuzing of bloeduitstorting en 12% is spier- of peesletsel (VeiligheidNL, 2019). Een distorsie is verdeeld in drie gradaties. Een distorsie is de medische term voor verstuiking. Tegenwoordig is de term distorsie steeds vaker in gebruik.

1e graads distorsie

Dit is een lokale overrekking van de enkelbanden en het kapsel, waardoor er een zwelling ontstaat. Die zwelling zit aan een kant van het gewricht. Het probleem is dat er vaak niet direct eerste hulp wordt geboden, omdat sporters ermee door kunnen lopen. Een dag later is de zwelling toegenomen.
De eerste hulp bestaat uit 20 minuten koelen en het lichaamsdeel hoog leggen en daarna het aanleggen van een bandage. Hierdoor wordt de bloeding beperkt. Na een dag rustig aandoen kan er een corrigerende bandage worden aangelegd. Binnen twee weken kan weer volledig worden gesport.

2e graads distorsie

Dit is een gedeeltelijke scheuring van de banden en kapsel, waardoor er een bloeding en een zwelling in het gewricht ontstaat. Het gewricht wordt dik aan twee kanten. Hoe sneller de zwelling opzet, hoe ernstiger het letsel is. Deze sporter kan niet meer doorlopen en heeft in rust ook pijn.
De eerste hulp bestaat uit 20 minuten koelen en het lichaamsdeel hoog leggen en daarna het aanleggen van een bandage. Deze sporter stuur je door naar de huisarts. Bij een goede behandeling kan deze sporter na een week of vier met een preventieve bandage weer terugkeren in zijn sport.

3e graads distorsie

Hierbij zijn meerdere banden volledig afgescheurd. Vaak is daarbij een knappend geluid gehoord. De sporter heeft veel pijn en functieverlies. Deze sporter wordt afhankelijk van de situatie regelmatig met een ambulance afgevoerd en heeft een periode van herstel voor de boeg. In of vlak na de revalidatieperiode doen sommige van deze sporters in overleg met hun fysio of sportarts mee met een of meerdere trainingscyclussen aquarunning om hun conditie weer op niveau te brengen.

Dikke enkel

Zolang de enkel dik is, kunnen deelnemers niet meedoen aan aquarunning. Met een dik gewricht mag niet worden gesport, omdat de smering in het gewricht niet optimaal is. Hierdoor kan schade ontstaan.

Bronnen

VeiligheidNL. (2019, 7 januari). Enkelblessures | VeiligheidNL. Unc Inc / Unc Inc Amsterdam – uncinc.nl. Geraadpleegd op 28 april 2023, van https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/cijferrapportage/enkelblessures