Sport sneller massage, preventie, Nijmegen
De linkerenkel is aangedaan. De rechtenkel is gezond.

Enkeldistorsie – verstuikte enkel

Van alle sportblessures is 15% een enkelblessure. Daarmee staat de enkelblessure na de knie op de tweede plaats. Distorsie omvat 59% van de gevallen. 20% van de gevallen is een kneuzing of bloeduitstorting en 12% is spier- of peesletsel (VeiligheidNL, 2019). Een distorsie is verdeeld in drie gradaties. Een distorsie is de medische term voor verstuiking. Tegenwoordig is de term distorsie steeds vaker in gebruik.

Lees verder