Is teveel bewegen slecht?

Man hardloopt alleen op een verlaten weg met een gele middenstreep.
Is teveel bewegen slecht? Volgens het onderzoek van Arem is dat niet zo. Het grootste voordeel ligt bij mensen die tussen de drie en tien keer zoveel bewegen als de beweegrichtlijn.

Meer bewegen dan de beweegrichtlijnen

In Nederland zijn de beweegrichtlijnen ingevoerd. Voor volwassen van betekent dat, dat zij minimaal 2,5 uur per week matig intensief moeten bewegen en twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten moeten doen. Voor ouderen komen daar nog balansoefeningen bij. Kinderen van 4 t/m 18 jaar moeten een uur per dag matig intensief bewegen en drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten doen. Een hele mond vol. Sommigen zouden van minder overspannen worden. Maar hoe slecht is het als je veel meer dan deze beweegrichtlijnen beweegt. Voor de fanatiekelingen is er goed nieuws. Het blijkt helemaal niet slecht te zijn.

MET-waarde

De intensiteit van beweging wordt aangeven met de Metabolic Equivalent of Task (MET-waarde). Hoe intensiever de beweging, hoe hoger de MET-waarde. Matig intensief bewegen heeft een MET-waarde van 3 tot 6. Daaronder vallen activiteiten als wandelen met 5 km/h of fietsen tot en met 15 km/h.

Onderzoek naar sport en bewegen en sterfte

Een belangrijk onderzoek op dat punt is van Arem. Zij deed met een aantal collega’s een grootschalig onderzoek naar de drempel waarop sport en bewegen het gunstigste effect op sterfte heeft. Voor dat onderzoek werden 661137 personen gevolgd en 116686 sterfgevallen onderzocht. De gemiddelde follow-up tijd was 14,2 jaar. De resultaten zijn in 2015 gepubliceerd.

Inactief leven is het ongezondst

Uit bovenstaand onderzoek kwam dat sport- en bewegen op elk niveau in elk geval leidt tot een lager sterfterisico. Dus ook al haal je de beweegrichtlijnen niet of beweeg je heel veel. Het is allemaal beter dan een inactief leven leven.
De groep die het gunstigste uit het onderzoek komt, is de groep die drie tot tien keer de beweegrichtlijnen haalt. Deze groep heeft een lager risico van 38% op overlijden dan de mensen die niet aan sport en bewegen doen. Tot deze groep behoren de mensen die 7,5 uur tot 25 uur per week matig intensief in beweging zijn.

Meer dan tien keer de beweegrichtlijnen

Mensen die aan de beweegrichtlijnen voldeden en mensen die twee keer zoveel bewogen bleken 31% minder risico op overlijden te hebben dan degenen die niet aan sport en bewegen doen. Fanatiekelingen die aan meer dan tien! keer de beweegrichtlijnen voldoen, hebben volgens het onderzoek van Arem met 31% hetzelfde risico als mensen die een of twee keer aan de beweegrichtlijnen voldoen.