Wat is het verschil tussen sportzorgmasseur, sportherapeut en sportmasseur?

Vrouw met theraband
Blessurepreventie bij een sportzorgmasseur heeft als doel dat je blessures wilt voorkomen.

Het verschil tussen de beroepen sportzorgmasseur, sporttherapeut en sportmasseur is soms onduidelijk. In onderstaande tabel staan de taken van de sportmasseur, sporttherapeut en sportzorgmasseur weergegeven.

TakenSportmasseurSporttherapeutSportzorgmasseur
Beroepsspecifiek onderzoekXXX
Voorlichting en adviesXXX
Opstellen behandelplanXXX
SportmassageXXX
Tapen en bandagerenXXX
Gegevens registrerenXXX
Evaluatie werkwijze en resultaatXXX
EHBSO en reanimatieXXX
Handelt bij en na blessuresXX
Opstellen trainingsschema voor krachtX
Opstellen trainingsschema voor stabiliteitX
Mobiliseren van gewrichtenXX
Rekken van spierenXX
Gebruik van klinimetrieX
Klinisch redenerenX
BlessurepreventieX
De taken van de sportmasseur, sporttherapeut en sportzorgmasseur

SCAS geregisteerde sportzorgmasseur

Een sportzorgmasseur kan geregistreerd zijn bij de Stichting Certificering Actoren Sportgezondheidszorg (SCAS). De SCAS is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures alsmede om de kwaliteit vast te stellen van de (opleidings)instituten en beroepsopleidingen voor deze beroepen. Voor elke certificering wordt een College van Deskundigen  samengesteld.  Dit College bestaat uit een brede groep van deskundigen uit de eigen beroepsgroep  en de keten van de sportgezondheidszorg.  Het College stelt  de certificatiecriteria,  zogenaamde normen en eisen op waaraan aanvrager dient te voldoen.  Vervolgens vindt het certificeringsonderzoek plaats door een onafhankelijke auditor.