Lichaamsvlakken en lichaamsassen begrijpen in zwembad

Zwembad met zwarte lijnen op de bodem dat je kunt gebruiken om lichaamsassen en lichaamsvlakken te leren.
De lichaamsvlakken en lichaamsassen kun je leren te begrijpen in een zwembad. Hiervoor heb je een zwembad met zwarte strepen op de bodem nodig.

Begrijpen anatomische lichaamsassen en lichaamsvlakken

Er is een manier om te ervaren in welk lichaamsvlak of om welke lichaamsas een beweging plaatsvindt, zodat je begrijpt wat er gebeurt in plaats van de rijtjes van bewegingen in de anatomische vlakken en om de anatomische assen uit je hoofd te leren. Het begrijpen van de anatomische lichaamsassen en lichaamsvlakken is lesstof die in elke opleiding gericht op lichaamsbeweging voorkomt. Wat je nodig hebt om de lichaamsbewegingen in een vlak of om een as te ervaren is een zwembad met lijnen op de bodem en eventueel een wetbelt als je slecht bent in drijven.

Hoe kun je de lichaamsvlakken leren?

Het wateroppervlak stelt het lichaamsvlak voor. Als je wilt weten of een beweging in het frontale vlak plaatsvindt ga je op je rug in het zwembad liggen. Elke beweging die evenwijdig loopt aan het wateroppervlak en het wateroppervlak niet doorboort is een beweging in het frontale vlak. Je ervaart nu dat het gebeurt bij abductie en adductie van je benen en armen. Voor het sagittale vlak ga je op je zij liggen. Je ervaart nu dat anteflexie, retroflexie, flexie en extensie bewegingen zijn in het sagittale vlak. Voor het transversale vlak zul je moeten watertrappen. Je ervaart dus dat je in het transversale vlak alleen kunt roteren.

Hoe leer je de lichaamsassen in het zwembad

Om de lichaamsassen te leren kun je gebruik maken van de zwarte strepen op de bodem van het zwembad. De zwarte streep is de as, waarom het lichaam beweegt. Voor de transversale as loopt de zwarte streep van links naar rechts door je lichaam. Je ervaart in het zwembad dat anteflexie, retroflexie en flexie en extensie bewegingen zijn om de transversale as. Voor de logituale as ga je met je hele lichaam in de lenterichting op de lijn drijven. Als de lijn een as zou zijn die je lichaam zo doorboort, dan merk je dat je rondom die as alleen kunt roteren. Om bewegingen rondom de sagittale as te ervaren zorg je ervoor dat de lijn je lichaam van voor naar achteren ‘doorboort’ (de pijl van Sagittarius). Nu ervaar je dat abductie en adductie bewegingen zijn om de sagittale as.